Introduction – why bacterial lysates in the treatment of allergic diseases? / Wprowadzenie – dlaczego lizaty bakteryjne w terapii schorzen alergicznych ?

Introduction – why bacterial lysates in the treatment of allergic diseases? / Wprowadzenie – dlaczego lizaty bakteryjne w terapii schorzen alergicznych ?